Oda reservasyon
REZERVASYON İÇİN

captcha
Iletişim belirtiniz

Uşak'ta Yeni Turk Inn Uzcan Otel!


IŞ ORTAKLIĞI

MANAGEMENT

Şirketimiz gücünü otel yönetiminden almaktadır.Hem inşaat sürecindeki otelinizin işletme karlılığı ile ilgili sorunları çözer hem de açılışında ihtiyaç duyulan tüm operasyonel süreci yönetir.

TURK INN HOTELS (üç yıldızlı oteller) çatı markası altında faaliyet gösteren otel zincirinin yönetim şirketiMarka ve kurum kültürü standartları.

 • Servis ve operasyonel standartlar.
 • Merkezi satış ve pazarlama departmanı.
 • İnşaat bölümü, mimarlık ve tasarım hizmeti.
 • Merkezi satın alma sistemi.
 • Çalışanların birleşik adaptasyonu, eğitimi ve gelişimi sistemi.

Yönetim şirketinin faaliyet yönergeleri:

1. İnşaat

 • İnşaat (yenileme) aşamasının teknik desteği - hem gerekli danışma olarak, hem de bu aşamanın kompleks yönetim şeklinde

2. Teçhizat

 • Montaj aşamasına tam destek
 • Genel tedarikçilerden özel koşullar elde etmek - maliyetleri en aza indirmek

3. Operasyonel yönetim

 • Otele adaptasyon ve aşağıdaki alanlarda TURK INN HOTELS  iç kalite standartlarına uygun ileri teknoloji ve prosedürlerin tanıtılması: resepsiyon ve konaklama hizmeti, kat hizmetleri, oda yönetimi, restoran ve bar yönetimi, otel güvenlik hizmeti, mühendislik hizmeti, satın alma ve tedarik, vb
 • Ceza Kanunundan bir denetim şeklinde standartlara uygunluğun sürekli izlenmesi. Ağ içindeki tüm iş süreçlerinin kapsamlı otomasyonu için PMS (Mülk Yönetim Sistemi) gibi etkili yazılımların kurulumu - rezervasyon, konaklama ve yerleşim, personel yönetimi, istatistik vb

4. Satış ve rezervasyon

 • TURK INN HOTELS  markaları altında yeni otellerin ortaya çıkmasıyla ilgilenen zincirin düzenli kurumsal müşterilerinin tabanı.
 • Yeni müşteriler için sürekli arama - kurumsal ve grup gezilerinin organizasyonu, iş eğitimlerine, seminerlere ve kurumsal tatillere, konferanslara ve şehir etkinliklerine, yerel topluluğa odaklanma.
 • Global dağıtım kanallarınde otomatik gönderim GDS (Global dağıtım kanallar) - dünya çapında seyahat acentelerine ve turistlere erişim. Markaların sitelerinde zincirin otellerinin online rezervasyonu.
 • Konsolide ve proaktif fiyat yönetimi - cazip özel teklifler, tüm otel hizmetleri için rekabetçi fiyatlar. Satışlardan mümkün olan maksimum kâra yönelim (yield management).

5. Halkla ilişkiler ve reklam

 • Avrupa düzeyinde 3 yıldızlı bir otel zinciri için Ukrayna'da tanınan bir marka ve Ukrayna pazarı için çekici bir konumlandırma felsefesi
 • Web sitesi turkinhotels.com

6. Barlar ve restoranlar (F&B)

Tüm zinciri satın alma için tedarik maliyetlerini en aza indirme

 • Tüm restoran hizmetleri için tek bir standartl
 • Personel eğitimi ve niteliklerinin sürekli iyileştirilmesi
 • Tek bir birleştirilmiş kayıt tutma sistemi ve hem otel yönetimi hem de Kontrol ve Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen düzenli envanter kontrolleri

7. Resepsiyon ve Kat Hizmetleri

 • Misafir  hizmet süreçlerinin birleşik standardizasyonu ve otomasyon sistemi
 • Sarf malzemeleri ve ekipman satın alma fiyatlarının en aza indirilmesi
 • Servis personelinin düzenli eğitimi, zincirin en iyi otellerinde staj
 • Otel güvenlik ve Kontrol ve Denetleme Departmanın resepsiyon çalışanların kontrol sağlaması

8. İnsan Kaynakları (İK)

 • Otelin servis personeli ve yönetim kadrosunun seçimi ve eğitimi
 • Zincirin diğer otellerinde staj ve marka standartlarının uygulanması, tüm otel hizmetlerinde hizmet kalitesi, tüm odaların etkin yönetimi, Kat hizmetleri vb
 • Personel motivasyon programı

9. IT hizmeti
10. Finans ve muhasebe
11. Güvenlik (tesislerin ve bilgi güvenliği)
12. Kontrol ve Denetim Departmanı

Ana sayfa IŞ ORTAKLIĞI